3 KELEBIHAN UTAMA SELEPAS PEMAKAIAN MULTIFOKAL

Pemakaian cermin multifokal berbeza jika dibandingkan dengan pemakaian cermin biasa yang lebih mudah atau “straight forward”. Terdapat 3 kelebihan utama selepas pemakaian multifokal yang dapat dialami oleh pemakai cermin multifokal. Seperti kita sedia maklum, cermin mata multifokal merupakan cermin yang sesuai kepada individu yang mempunyai masalah penglihatan jauh dan dekat terutamanya kepada mereka yang berumur …

3 TIPS PEMAKAIAN CERMIN MATA MULTIFOKAL

Kanta Multifokal ataupun dengan nama lainnya kanta Progresif ialah satu jenis kanta yang menggabungkan tiga ‘power’ mata (jauh, pertengahan dan dekat) tanpa terlihat garisan kasar pemisah antara setiap ‘power’ mata. Kanta ini juga dikenali sebagai kanta banyak titik fokus. Individu yang mempunyai masalah penglihatan jauh dan dekat terutamanya kepada mereka yang berumur 40 tahun dan …